>
 

HISTORIEK
1976-1984
's Lands populairste groep, een verschijnsel

 

In 1976 sluit Nest Adriaenssen zich aan bij de groep, die voortaan vijf leden telt, tot het overlijden van Pol in 1984.

1977: Ter gelegenheid van hun 25-jarig bestaan verschijnt er een boek over de groep met als titel "De Strangers: een verschijnsel".

1978: De lezers van het muziekblad "Joepie" roepen De Strangers uit tot de populairste groep.

1982: Naar aanleiding van het 30-jarig bestaan verschijnt er een verzamelboek met alle liedjesteksten onder de titel "Al Ons Liekes".

1983: De Antwerpse Abdijstraat maakt van De Strangers echte Reuzen – Er wordt een Strangersbier gecreëerd.

 

 

Home | Historiek | Documentaire | Media

Eindredactie: René Van Camp | Redactie: Valeria Van Camp | Scripting: SLN |Layout: Egeria Desktop Publishing
Copyright © 1999-2012 De Strangers.org
Alle rechten voorbehouden

1984 1976 1984 1976 1968 1964 1952