>
 

HISTORIEK
1968-1976
2.238.000 kijker

 

1968: René Van Laken komt als muzikant de groep versterken.

1971: Alex oogst roem met "De Gastarbeider"

1972: De tv-show n.a.v. het 20-jarig bestaan haalt 2.238.000 kijkers.

1975: Ontvangst op het stadhuis door burgemeester Craeybeckx. – Eerste avondbenemende pretpoging met "Bloemmekee".

 

 

Home | Historiek | Documentaire | Media

Eindredactie: René Van Camp | Redactie: Valeria Van Camp | Scripting: SLN |Layout: Egeria Desktop Publishing
Copyright © 1999-2012 De Strangers.org
Alle rechten voorbehouden

1984 1976 1984 1976 1968 1964 1952